Zincirleri kıralım! Limanı felç edelim! Fosil kapitalizmi aşalım!

English // German // French // Polish // Russian // Swedish // Spanish // Turkish

„Görünürde henüz bu davayı üstlenecek kitlesel bir hareket olmadığı için, kapitalist makineyi sadece noktasal da olsa sabote etmeliyiz. Küresel antikapitalist mücadelenin potansiyellerini göz önüne sermek için, mevcut sistemin olağan işleyişini engellemeliyiz.
Çünkü bir son olmadan yeni bir başlangıç da olamaz.“
(2017’deki Hamburg limanını ablukaya alma çağrımızdan.)

Hamburg, dünyaya açılan kapı. Her geçen gün daha bariz felaket senaryolarının çizildiği bir dünya. Her şey olduğu gibi kalabilsin diye yok olacak bir dünya. Her gün malların serbestçe dolaştığı, insanların ise sınırlarda öldüğü bir dünya. Kârın, insanlığın yaşam kaynaklarından daha değerli olduğu bir dünya.

İklim aktivizmini Nazi yönetimiyle kıyaslayan bir hükûmete taleplerde bulunmak zaman kaybı. Ve bizim zamanımız kalmadı. Bu şartlarda uygun olan tek şey uzlaşmazlıktır: Bu yüzden Hamburg limanındaki tedarik zincirlerini kesintiye uğratmak için kolektif eylem çağrısı yapıyoruz.

Around the world. Sermayenin lojistiği.

Kapitalizm her şeyi hareket halinde tutuyor – her yerde, her daim. Raflarımızdaki geniş ürün koleksiyonlarının her parçası bize ulaşmak için muazzam mesafeler kat ediyor. Kapitalist kâr mantığı en başından beri üretimin küresel çapta örgütlenmesini ve genişlemesini hedeflemiştir. Tarihte sömürgeler ve köle ticareti bu ilkenin baş unsurları olmuştur. Bu unsurlar günümüzde hâlâ uluslararası deniz taşımacılığının ve Hamburg limanının temelini oluşturmaktadır. Kapitalizm kısa bir süre içinde tüm dünyayı bir fosil fabrikasına dönüştürdü. Ham madde çıkarma, üretim ve dünya piyasası, su, demir ve kara yolları ile birbirlerine bağlıdır. Lojistik işte bu bağlantıdır.

Lojistik, dünya pazarındaki rekabet için şarttır. Yüzyıllardır sömürülmüş ülkeler, Kuzey’deki sanayileşmiş ülkelere bağımlı bırakılmıştır. Küresel Güney’deki doğal kaynaklar, Kuzey’de kârlı bir şekilde işlenebilmeleri için, büyük bir yıkımla çıkarılmaktadır. Kongo’daki koltan madenlerindeki acımasız çalışma koşulları göz önüne alındığında, yürürlükte olan tedarik zinciri yasalarının büyük şirketler için herhangi bir geçerliliği olmadığını görüyoruz. Limanlarda kullanılan modern teknolojiler bu küresel iş bölümünün vahşiliğinin üstünü örtemez.

Harder Better Faster Stronger.
Kapitalizmin hareketlilik paradigması

Konteyner gemilerini su taşıyor ama onları hareket ettiren sermaye. Karada da durum aynı: Malların taşınması, gündelik iş yollarımız veya turizm, kâr amaçlı olmayan çok az hareket var.
Kuryelerin sipariş ettiğimiz ürünleri on dakika içerisinde kapımıza getirmesi de bu kapitalist paradigmanın bir parçası.
Herkes bu çılgınlığın yarattığı etkilerin farkında. Sırf gemicilik küresel karbondioksit emisyonlarının yüzde 3’ünden, nitrik oksit emisyonlarının yüzde 15’inden ve sülfür dioksit emisyonlarının yüzde 13’ünden sorumlu.

One More Time
Limanı felç ediyoruz.

Üreticiler için bir ürünün üretim maliyeti giderek düşerken, elde edilecek kâr oranı için ürünlerin ne kadar hızlı yer değiştirebildiği önem kazanıyor. Tam zamanında üretim yaklaşımı (JİT) depolama ihtiyacını azalttığı için üretimin maliyeti düştü. Bu yöntemin aksaksız işleyen bir lojistiğe ihtiyacı var. Son yıllarda tedarik zincirlerini aksatan tek olay Süveyş kanalını tıkayan Ever Given gemisi değil.
Gitgide dijitalleşen bir ekonomide bile fiziksel ürünlerin özgürce hareket edebilmesi elzem. Kapitalist sistemin kesintisiz işleyebilmesi için Hamburg limanı gibi merkezi noktalar vazgeçilmez. Burası sırf dünya piyasasının ve Alman ihracat kapitalizmin sembolik mekânı değil, aynı zamanda hassas bir noktası. 2017’deki G20 zirvesi sırasında limanı ablukaya almamızla, normal trafiği birkaç saatliğine bloke ettik ve şirketleri milyonlarca euroluk zarara uğrattık. Sanayi birliğin açıklamasına göre „tedarik zincirleri kırılma noktasına kadar gerilmiş durumda“. Bu kırılmayı görev kabul ediyoruz.

Think global – Act global

Son yıllardaki iklim protestolarının kamusal söylem üzerinde büyük bir etkisi oldu. Ende Gelände ile birlikte bunu daha da ileri götürmek ve kapitalizmin yıkıcı gidişatını durdurmak istiyoruz. Beklediğimiz felaketleri günümüzde yaşıyoruz. Müdahale zamanı çoktan geldi. Lojistiği kesintiye uğratmak dünya çapında uygulayabileceğimiz güçlü bir araç. Dünyanın lojistik yoluyla birbirine bağlı olması, kapitalizmin soğuk ve yıkıcı işleyişinin bir zorunluluğudur. Bu bir bölünme ve izolasyon ağıdır. Kapitalist tedarik zincirlerini ulusal sınırlarımızın içine kapanmak için yıkmak istemiyoruz. Aksine, bambaşka bir sistemin öncüsü olarak küresel bir ağ oluşturmak istiyoruz. Dayanışmanın küreselleşmesini istiyoruz. Feminist mücadele, ırkçılığa karşı ve iklim adaleti için verilen uluslararası mücadeleler böyle bir dayanışmanın başlangıç noktası olabilir.

Bunun için bu yaz tekrar limanı felç edeceğiz. Hamburg’daki İklim Adaleti için Protesto Haftasında Ende Gelände ve başka gruplarla beraber limana ineceğiz. Hep beraber sermayenin lojistiğini kesintiye uğratmak ve aramızdaki dayanışmayı büyütmek için!

vogliamo tutto – blocchiamo tutto

Dieser Beitrag wurde unter Archiv veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.